Planerade tentor!

Vi arbetar hårt med att försöka planera samt ordna onsite tentor men för tillfället kör vi dessa mest online.
På grund av rådande omstädigheter så uppdaterar vi oss ständigt efter vad regeringen/folkhälsomyndigheten kommer med för statusrapport om läget samt eventuella uppdaterade restriktioner.
Vi har omarbetat vår process/rutiner och reviderar den allt eftersom för att göra det så säkert som möjligt efter de restriktioner som finns när det gäller bl.a. antal deltagare, avstånd osv. för att försöka kunna erbjuda tenta onsite.
Med tanke på rådande omständigheter så ber vi Er därför att ha översyn samt förståelse då det är Er samt vår personals säkerhet vi tänker på i första hand.
Vi kommer uppdatera löpande så håll gärna ett öga på vår planering under "Öppna tentor" om Ni går i certifierings tankar.