Examinering IREB och IQBBA

Förberedande utbildning 

Du måste inte gå en förberedande utbildning för att delta i examinationen för IREB eller IQBBA. SQEB rekommenderar ändå att man bör gå en föreberedande utbildning hos en ackrediterad kurshållare.

Tentamensdetaljer IREB

  • Tiden för tentamen på svenska är 75 minuter och på engelska 90 minuter (75 minuter om man har engelska som modersmål)
  • För att tentera på Advanced level krävs certifikat från Foundation Level

Foundation & Advanced Level

Den tentamen som krävs för att kunna erhålla IREB eller IQBBA-certifikat är baserad på en syllabus eller kursplan. Alla delar av kursplanen kan ingå i en tentamen. En fråga behöver nödvändigtvis inte fokusera på ett visst kapitel utan kan täcka flera. Tentan består av 40 frågor som är av flervalstyp.
 

Du kan delta i tentan efter genomgången ackrediterad kurs eller enbart som öppen deltagare (utan tidigare kursdeltagande). Vi rekommenderar dock att man går en utbildning med en ackrediterad kurshållare.
 

Om du är intresserad av att ordna en öppen tenta utan ackrediterad utbildning, kan SQEB utföra en sådan i era lokaler eller på annat sätt och över hela Sverige. För att göra det, fyll i beställningsformuläret och skicka det till info@sqeb.se. Vi kommer att kontakta dig för att ordna detaljer så fort som möjligt.

Examineringskalender - Foundation level

Vill du gå en kurs och sedan tenta? Se i kolumnen Kursstart och välj tillfälle. Kontakta sedan kurshållaren, via länk i högra kolumnen.

Vill du enbart tenta? Välj tentatillfälle i kolumnen Tentadatum och kontakta kurshållaren/administratören, via länk i högra kolumnen.

Kursstart Tentadatum Ort/Plats

Terminologispråk

Tentaspråk Kurshållare Anmälan
2018-10-29 2018-10-31 Stockholm Svenska Svenska/Engelska Konsultbolag1 Konsultbolag1
Enbart Tenta IREB/IQBBA 2018-11-13 Göteborg Svenska/Engelska SQEB
Enbart Tenta IREB/IQBBA 2018-11-14 Kista Svenska/Engelska SQEB
2018-11-26 2018-11-28 Stockholm Engelska Svenska/Engelska NFI NFI
2018-11-27 2018-11-29 Stockholm Svenska Svenska/Engelska Konsultbolag1 Konsultbolag1
2018-12-03 2018-12-05 Stockholm Svenska Svenska/Engelska Konsultbolag1 Konsultbolag1
2019-01-16 2019-01-18 Stockholm Engelska Svenska/Engelska NFI NFI