Examinering IREB och IQBBA

Förberedande utbildning 

Du måste inte gå en förberedande utbildning för att delta i examinationen för IREB eller IQBBA. SQEB rekommenderar ändå att man bör gå en föreberedande utbildning hos en ackrediterad kurshållare.

Tentamensdetaljer IREB​​​​​​​
  • Tiden för tentamen på svenska är 75 minuter och på engelska 90 minuter (75 minuter om man har engelska som modersmål)
  • För att tentera på Advanced level krävs certifikat från Foundation Level

Foundation & Advanced Level

Den tentamen som krävs för att kunna erhålla IREB eller IQBBA-certifikat är baserad på en syllabus eller kursplan. Alla delar av kursplanen kan ingå i en tentamen. En fråga behöver nödvändigtvis inte fokusera på ett visst kapitel utan kan täcka flera. Tentan består av 45 frågor som är av flervalstyp.

Du kan delta i tentan efter genomgången ackrediterad kurs eller enbart som öppen deltagare (utan tidigare kursdeltagande).
Vi rekommenderar dock att man går en utbildning hos en ackrediterad kurshållare.

 

Om du är intresserad av att ordna en öppen tenta utan ackrediterad utbildning, kan SQEB utföra en sådan i era lokaler eller på annat sätt och över hela Sverige. För att göra det, fyll i beställningsformuläret och skicka det till info@sqeb.se. Vi kommer att kontakta dig för att ordna detaljer så fort som möjligt.

Examineringskalender - Foundation Level & Agile

Vill du gå en kurs och sedan tenta? Se i kolumnen Kursstart och välj tillfälle. Kontakta sedan kurshållaren, via länk i högra kolumnen.

Vill du enbart tenta? Välj tentatillfälle i kolumnen Tentadatum och kontakta kurshållaren/administratören, via länk i högra kolumnen.

Kursstart Tentadatum Ort/Plats Level/Term.Språk Tentaspråk Kurshållare Anmälan
2023-06-12 2023-06-14 Online FL/Svenska Engelska/Svenska inUse Academy inUse
2023-06-19 2023-06-21 Stockholm FL/Svenska Engelska/Svenska inUse Academy inUse
2023-06-26 2023-06-28 Stockholm/Distans FL/Engelska Engelska/Svenska NFI NFI
2023-08-21 2023-08-23 Stockholm FL/Svenska Engelska/Svenska inUse Academy inUse
2023-09-04 2023-09-06 Online FL/Svenska Engelska/Svenska inUse Academy inUse
2023-09-13 2023-09-15 Stockholm/Distans FL/Engelska Engelska/Svenska NFI NFI
2023-10-10 2023-10-12 Stockholm FL/Svenska Engelska/Svenska inUse Academy inUse
2023-10-11 2023-10-13 Stockholm/Distans FL/Engelska Engelska/Svenska NFI NFI
2023-11-20 2023-11-22 Stockholm FL/Svenska Engelska/Svenska inUse Academy inUse
2023-12-04 2023-12-06 Stockholm/Distans FL/Engelska Engelska/Svenska NFI NFI
2024-01-24 2024-01-26 Stockholm/Distans FL/Engelska Engelska/Svenska NFI NFI
2024-03-11 2024-03-13 Stockholm/Distans FL/Engelska Engelska/Svenska NFI NFI
2024-05-06 2024-05-08 Stockholm/Distans FL/Engelska Engelska/Svenska NFI NFI