IQBBA - Business Analyst/Verksamhetsanalys


Vikten av att framgångsrikt kunna genomföra förstudier och utredningar kring verksamhetens behov och krav har gjort att betydelsen av rollen som Business Analyst vuxit fort de senaste åren.
En Business Analyst (BA) ansvarar för att identifiera intressenternas verksamhetsbehov och för att bestämma lösningar på verksamhetsrelaterade problem i syfte att införa förändringar som ökar värdet för verksamheten.
En Business Analyst behöver snabbt kunna sätta sig in i kundens verksamhet, struktur och kultur för att sedan analysera utvecklingsbehovet. Det gäller att tänka brett, långsiktigt och att se helheten. 
En Business Analyst skapar en brygga mellan verksamheten och lösningsteamet.
I ”Business Analysis Body of Knowledge (BABOK Guide)” kallar man Business Analyst för någon som hjälper organisationen under förändringsresan.

SQEB erbjuder cerifieringstenta inom verksamhetsanalys enligt IQBBA. Certifieringar inom IQBBA är utformade för personer som är involverade i analysarbete av verksamhetsprocesser inom en organisation, verksamhetsmodellering och processförbättringsarbeten, Innovationer.

IQBBA ger följande färdigheter:
-        Företagsanalys – förstå de verksamhetsprocesser som utförs inom en organisation, identifiera den förändring som behövs och förbereda förstudier tillsammans med riskanalys.
-        Verksamhetsanalys – identifiera affärsbehov och fastställa lösningar på affärsproblem.
-        Processförbättring – optimera en organisations prestanda.
-        Innovation – tillämpa innovationstekniker för innovation och kreativ design för att kunna producera nya, konkurrenskraftiga produkter.

IQBBA-certifieringen består av tre nivåer:


-        Certified Foundation Level Business Analyst (CFLBA)
-        Certified Advanced Level Business Analyst (CALBA)
-        Certified Expert Level Business Analyst (CELBA)

Kurshållare


I dagsläget finns ej några ackrediterade kurshållare i Sverige men vi arbetar för att det skall komma så småningom.