Verksamhetsanalys och kravhantering

Verksamhetsanalys och kravhantering som framgångsfaktorer. Dålig kravhantering kan i slutändan leda till höga kostnader, eller till och med att hela projektet riskeras. Utbildning med certifiering enligt internationella normer hjälper till att öka kompetensen inom detta område. 

SQEB verkar för en standard inom kravhantering samt Verksamhetsanalys (Business Analyst) och erbjuder certifieringar enligt internationella normer, i samarbete med GASQ, Global Association for Software Quality, IQBBA, International QualificationBoard for Business Analysis samt IREB, Requirements Engineering Qualifications Board.

SQEB tar nu steget och expanderar möjligheterna för branschfolk att även kunna certifiera sig inom Business Analyst enligt IQBBA och Artificial Intelligence.

SQEB kommer snart kunna erbjuda online examinering

Vi kommer inom förhoppningsvis väldigt snar framtid kunna erbjuda Er att kunna göra IREB Foundation Level examination online via SQEB och vår samarbetspartner.

Within hopefully very short future we will be able to offer you to do IREB Foundation Level examination online through SQEB and our partner.
Professionell kravhantering och verksamhetsanalyser är några ovärderliga kugghjul som får projekt samt verksamheter att rulla och utvecklas utan störningar. 

2017 > 01

IREB® och REQB® beslutat sig för att förena sina krafter till ett gemensamt certifieringsprogram för kravhantering. Syftet är att ha ett gemensamt mål; att förbättra professionalismen inom kravhantering. 
Som ett resultat av detta blir det ett enda certifieringsschema under IREB®s varumärke. 
Alla REQB-certifikat som finns idag är fortfarande giltiga.  
För mer information, se: 
http://reqb.org/index.php/references/news/124-ireb-and-reqb-have-decided-to-join-forces

Läs hela inlägget »

Länkar

GASQ - Global Association for Software Quality

IREB - International Requirements Engineering Board
Överföring från REQB-certifikat till IREB görs genom att klicka HÄR.
IQBBA - International QualificationBoard for Business Analysis