Kurshållare

Nivå: IREB Foundation level
Svenska: InUse Academy
Engelska: NFI

Nivå: IREB Re@Agile level
Engelska: NFILänkar till IREB:s olika nivåer och hjälpmedel:
Syllabus
Glossary
Övningstentor

Certifieringsnivåer

Om problem uppstår med projekt och/eller systemutveckling, oftast är det otillräckligt kravarbete. IREB har utvecklat en internationell standard för Kravhantering på 3 nivåer:

CPRE Foundation Level täcker grunderna inom kravhantering, metodik och tekniker.
Är du redo att ta detta steg? Anmäl dig via vår hemsida eller via våra samarbetspartners:
inuse
NFI


Advanced Level är uppdelat på 3 områden:
-        Requirements Elicitation - Kravelicitering
-        Requirements Modeling - Kravmodellering
-        Requirements Management - Kravledning
-        RE@Agile

Expert Level

Expertnivån är tillgänglig för de kandidater som har minst tre CPRE-certifikat på avancerad nivå.