Frågor och svar

Varför ska jag bli certifierad?

Att vara certifierad är ett mycket bra sätt att visa upp sin kompetens på. På detta sätt kan du visa dina kunder, uppdragsgivare och överordnade att du är certifierad inom krav.

Jag tänker anmäla mig till en kurs. Hur anmäler jag mig till examineringen?

Du gör det i samband med din kursanmälan. Examineringen sker med en skriftlig tentamen och kan göras både på svenska och engelska.

Kan jag certifiera mig utan att ha gått en kurs?

Ja, det kan du. Det finns inga krav på att gå en kurs för att examineras. Om du är driven och ambitiös går det bra att studera och förstå kursplanen på egen hand. Det är dock en stor hjälp med en kurs för att systematiskt gå igenom kursplanen för en viss certifiering.

Jag vill examinera mig utan att gå en kurs, hur gör jag?
 

Gå in i examinerings-kalendern på SQEB:s hemsida. Välj datum och plats för tentan. Ta sedan kontakt med den arrangör som listas i samband med tillfället och meddela att du tänker tenta utan att gå kurs. Kom ihåg att anmäla dig senast 2 veckor innan tentamensdatum. Annars kan du gå in på Öppna tentor på SQEB:s hemsida och välja ett tentatillfälle där.

Behöver jag några förkunskaper för att tentera på grundnivån (Foundation Level)?

Det ställs inga krav på formella förkunskaper. För att ha en stor chans att klara tentan bör du ha inskaffat kunskaper genom att gå en ackrediterad grundkurs eller på annat sätt ha fått dessa kunskaper. Du bör också ha några års erfarenhet.

På vilka språk kan jag tenta?

SQEB erbjuder tentamen på svenska och engelska. För Advanced Level finns tentamen för närvarande endast på engelska.

Hur lång har jag på mig för att genomföra tentamen?

För grundnivån (Foundation Level) har du 1 timme 30 minuter på dig för engelsk tentamen (har man däremot engelska som modersmål är tiden 1 timme 15 minuter ). Gör du tentamen på svenska är tiden 1 timme 15 minuter.

Kan man bara få godkänt eller också väl godkänt? Hur många poäng behöver man i så fall för att nå upp till det? 
Det finns bara en nivå, godkänd. På grundnivån (Foundation Level) krävs minst 70% rätta svar.

Får jag ha med mig hjälpmedel på tentan?
Det enda hjälpmedlet som tillåts är ett allmänt lexikon som t.ex. "Nordstedts Allmänna" med översättning från det språk som tentan hålls på till det språk du väljer. Du måste själv ta med dig lexikon. Tentavakten kommer att kontrollera att det är ett allmänt lexikon och att det inte finns anteckningar i det.

Får jag ta med mig frågeformuläret efter avslutad tenta?
Nej, du får inte ta med dig någonting från tentan, förutom det allmänna lexikonet, om du tog med dig ett sådant. Frågeformulär, anteckningar och annat som du använt ska lämnas till tentavakten tillsammans med svarsformuläret innan du får lämna tentalokaleen.

Hur länge efter examineringen dröjer det innan jag får reda på resultat?
Resultatet och certifikatet skickas till din mailadress som du angivit på svarsformuläret (skriv tydligt!). SQEB skickar resultatet senast två veckor efter examineringen. Om du inte har fått ditt resultat inom två veckor, kontakta SQEB eller din kurshållare.

Jag misslyckades med tentan. Hur gör jag för att tenta igen?
Du kan anmäla dig till en ny tenta. Försök att läsa på hela nivån och inte bara vissa delar. Tänk på att nästa tenta kan täcka andra delar än den förra. Anmäl dig på examineringskalendern på SQEB:s hemsida, välj datum och plats som passar dig och ta kontakt med den arrangör som listas i samband med tillfället. Meddela att du tänker tenta utan att gå kurs. Tala också om på vilket språk du vill tenta (du kan välja engelska eller svenska oavsett vad som står i kalendern som kursspråk). Kom ihåg att anmäla dig senast 2 veckor innan tentamensdatum.

Jag lyckades med tentan och har fått mitt certifikat. Kan jag använda SQEB- eller IREB-loggan i mitt CV?
Nej, loggorna är registrerade varumärken. IREB och SQEB äger sina respektive loggor. Ingen av organisationerna godkänner denna sorts användning.

I vilken form får jag certifikatet?
Efter godkänd tenta så skickas resultatbrevet via mail där det finns en länk där du har möjlighet att ladda ner ditt certifikatet i PDF-format. Observera att allt sker endast i digital form.

Har SQEB en policy för personuppgifter?
SQEB:s policy för personuppgifter
Allmänt
SQEB respekterar din integritet och rätten att ha kontroll över dina personuppgifter. Våra vägledande principer är enkla. Vi är öppna med vilka data vi samlar in och varför. Vi skyddar dina data

Personuppgifter vi samlar in
SQEB registrerar personuppgifter efter din examinering. De uppgifter vi sparar är:
- Namn
- Bostadsadress vid examineringstillfället
- Datum för examineringen
Övriga uppgifter registreras inte, t.ex. din mailadress och ditt företag

Vad använder SQEB personuppgifterna till
- Som säkerhet att kunna återskapa rättningsmöjligheterna vid en eventuell systemkrash.

Om cookies
SQEB använder cookies via Hemsida24 för att registrera antalet besökare på hemsidan.
 
Dina rättigheter och val
Du har rättigheter när det gäller dina personuppgifter och du kan när som helst begära att de raderas. Då förlorar du möjligheten till att återskapa rättningsmöjligheten vid systemkrash eller liknande. Det räcker med ett mail till info@sqeb.se med begäran.
 
Länkar till andra webbplatser
I händelse av att vår webbplats innehåller länkar till tredje parts webbplatser, hemsidor, eller material publicerat hos tredje part, är dessa länkar endast för informationssyfte. Eftersom SQEB saknar kontroll över innehållet på dessa webbplatser eller dess material ansvarar vi därför inte för dess innehåll. SQEB ansvarar inte heller för skador eller förluster som skulle kunna uppstå vid användning av dessa länkar.