IREB & REQB går samman!

IREB® och REQB® beslutat sig för att förena sina krafter till ett gemensamt certifieringsprogram för kravhantering. Syftet är att ha ett gemensamt mål; att förbättra professionalismen inom kravhantering. 
Som ett resultat av detta blir det ett enda certifieringsschema under IREB®s varumärke. 
Alla REQB-certifikat som finns idag är fortfarande giltiga.  
För mer information, se: 
http://reqb.org/index.php/references/news/124-ireb-and-reqb-have-decided-to-join-forces