SQEB:s idé och grundfilosofi

SQEB - verkar för svensk utveckling

SQEB bildades våren 2011 av ett gäng rutinerade samt erfarna experter som en oberoende & icke vinstdrivande organisation.

SQEB förbinder sig inte till enbart ett certifieringsprogram utan skall verka för att möjliggöra för kurshållare att erbjuda vidareutveckling av olika personalgrupper inom olika certifieringsprogram/Teman.

SQEB är i grund och botten en organisation som har aktiva deltagare med mångårig erfarenhet inom flertalet områden som vill ge både kurshållare som personer som vill ha möjligheten till att certifiera sig inom en eller flera områden.

​I samarbete med bl.a. GASQ, Global Association for Software Quality och IREB verkar SQEB för en svensk standard inom kravhantering och för att certifiera kravhanterare enligt den internationella normen fastställd av IREB.

SQEB har dessutom ingått samarbete med flera certifieringsprogram som t.ex. IQBBA när det gäller Business Analyst men även A4Q när det gäller AI - Artificial Inteligence.

SQEB arbetar ständigt för att utveckla möjligheterna för företag att agera som kurshållare som personer att certifiera sig.

Hur SQEB hjälper ackrediterade kurshållare

  • SQEB marknadsför de ackrediterade kurshållarna på sin hemsida.
  • SQEB sätter upp en kurskalender med kursdatum samt med anslutna  examineringstillfällen med länkar till kurshållarnas hemsidor.
  • SQEB tipsar folk inom olika företag som kommer med förfrågningar om kurshållare inom de olika inriktningarna.
  • SQEB tillhandahåller en hög service nivå till kurshållarna.
  • SQEB erbjuder att hålla certifieringsexamineringar inom hela Sverige efter kundens önskemål.
  • SQEB erbjuder också ett antal tentatillfällen ej anslutna till kurs för deltagare som har studerat på egen hand och som önskar att enbart ta certifieringstentan.
  • SQEB efter bästa förmåga arbetar tillsammans med de olika certifieringsprogrammen och hjälper till vid bl.a. översättning av Syllabus/Kursmaterial. 

Nedladdnigsbara dokument

Här finns bland annat kursplanen, exempeltentor och ordlista: