Idé och grundfilosofi

SQEB bildades våren 2011.

SQEB är i grund och botten en organisation som vill ge både kurshållare som personer som vill ha möjligheten till att certifiera sig inom en eller flera områden.

​I samarbete med bl.a. GASQ, Global Association for Software Quality och IREB verkar SQEB för en svensk standard inom kravhantering och för att certifiera kravhanterare enligt den internationella normen fastställd av IREB.

SQEB har dessutom ingått samarbete med flera certifieringsprogram som t.ex. IQBBA när det gäller Business Analyst men även A4Q när det gäller AI - Artificial Inteligence.

SQEB arbetar ständigt för att utveckla möjligheterna för företag att agera som kurshållare som personer att certifiera sig.

 

Hur SQEB kan hjälpa till
  • SQEB marknadsför de ackrediterade kurshållarna på sin hemsida.
  • SQEB sätter upp en kurskalender med kursdatum samt med anslutna  examineringstillfällen med länkar till kurshållarnas hemsidor.
  • SQEB tipsar folk inom olika företag som kommer med förfrågningar om kurshållare inom de olika inriktningarna.
  • SQEB tillhandahåller en hög service nivå till kurshållarna.
  • SQEB erbjuder att hålla certifieringsexamineringar inom hela Sverige efter kundens önskemål.
  • SQEB erbjuder också ett antal tentatillfällen ej anslutna till kurs för deltagare som har studerat på egen hand och som önskar att enbart ta certifieringstentan.
  • SQEB efter bästa förmåga arbetar tillsammans med de olika certifieringsprogrammen och hjälper till vid bl.a. översättning av Syllabus/Kursmaterial.

Policy för personuppgifter

Allmänt
SQEB respekterar din integritet och rätten att ha kontroll över dina personuppgifter. Våra vägledande principer är enkla. Vi är öppna med vilka data vi samlar in och varför. Vi skyddar dina data

Personuppgifter vi samlar in
SQEB registrerar personuppgifter efter din examinering. De uppgifter vi sparar är:
- Namn
- Bostadsadress vid examineringstillfället
- Område som examinerats
- Resultat från examineringen
- Datum för examineringen
Övriga uppgifter registreras inte, t.ex. din mailadress eller ditt företag

Vad använder SQEB personuppgifterna till
- Assistera vid begäran om ett nytt certifikat om du begär det eller har förlorat det.

Information som kan lämnas ut
SQEB kan ej lämna ut någon information om någon deltagare. SQEB kan enbart lämna ut generell information om certifieringar.

Om cookies
SQEB använder cookies via Hemsida24 för att registrera antalet besökare på hemsidan.

Dina rättigheter och val
Du har rättigheter när det gäller dina personuppgifter och du kan när som helst begära att de raderas. Då förlorar du möjligheten till att återskapa förlorat certifikat. Det räcker med ett mail till info@sqeb.se med begäran.

Länkar till andra webbplatser
I händelse av att vår webbplats innehåller länkar till tredje parts webbplatser, hemsidor, eller material publicerat hos tredje part, är dessa länkar endast för informationssyfte. Eftersom SQEB saknar kontroll över innehållet på dessa webbplatser eller dess material ansvarar vi därför inte för dess innehåll. SQEB ansvarar inte heller för skador eller förluster som skulle kunna uppstå vid användning av dessa länkar.