Ackreditering och Certifiering

Den viktigaste orsaken till utvecklingen av en ny standard för kravhantering var att programvaran blev allt mer komplex. Därför beslutade IREB för att skapa en enhetlig internationell standard för kravhantering.


Denna standard skapades i ett samarbete med flera internationella experter. Innehållet kan betraktas som en internationell standard. Kursplanen är utformad för internationell undervisning och certifiering på en gemensam global nivå.

Kurshållare

Nivå: IREB Foundation level
Svenska: Konsultbolag1
Engelska: CAG

  • Som en internationell organisation består IREB av erfarna experter från mer än 36 olika länder.
  • IREB samarbetar med olika nationella organisationer (t.ex. SQEB i Sverige) i olika länder som arbetar och brinner för att hjälpa till i arbetet med standardiseringen.
  • IREB har anpassat sig till marknadens behov inom kravhantering.
  • IREB:s examineringar använder frågor baserade på ett internationellt definierat Multiple Choice-system. Detta passar oss i Sverige mycket bra då vi arbetar väldigt mycket internationellt och är lätt för oss att förstå.
  • IREB:s organisation drivs mer som en gemensam intresseorganisation med det gemensamma målet att kunna främja yrket och göra det mer känt och respekterat.
  • Medlemmarna i SQEB har mångårig erfarenhet av kursackrediteringar och examineringar samt hur det ska anpassas till den svenska kulturen, tänkandet och arbetssättet.
  • IREB med sina medlemsorganisationer arbetar ständigt med att vidareutveckla Syllabus för de olika nivåer inom kravhantering som t.ex. Foundation level, Agile och även Advanced level.