IQBBA - Business Analyst

Vikten av att framgångsrikt kunna genomföra förstudier och utredningar kring verksamhetens behov och krav har gjort att betydelsen av rollen som Business Analyst vuxit fort de senaste åren.
En Business Analyst (BA) ansvarar för att identifiera intressenternas verksamhetsbehov och för att bestämma lösningar på verksamhetsrelaterade problem i syfte att införa förändringar som ökar värdet för verksamheten.
En Business Analyst behöver snabbt kunna sätta sig in i kundens verksamhet, struktur och kultur för att sedan analysera utvecklingsbehovet. Det gäller att tänka brett, långsiktigt och att se helheten. 
En Business Analyst skapar en brygga mellan verksamheten och lösningsteamet.
I ”Business Analysis Body of Knowledge (BABOK Guide)” kallar man Business Analyst för någon som hjälper organisationen under förändringsresan.

Kurshållare

I dagsläget finns ej några ackrediterade kurshållare i Sverige men vi arbetar för att det skall komma så småningom.