GASQ startades 2005 i Nuremberg, Bayern med sitt sikte på att arbeta hårt för att kunna erbjuda människor i olika branscher att med olika utvecklingsschema kunna certifiera sig inom sitt respektive område.

GASQ är idag en av de viktigaste certifieringsleverantörerna som bl.a. för IREB, IQBBA och andra IT-certifieringar erbjuder sina tjänster över hela världen i mer än 60 länder. Som en ledande branschorganisation förespråkar GASQ dessutom den snabbt växande industrin när det gäller mjukvarukvalitet.

IREB - en internationell organisation

IREB grundades 2006. Olika internationella experter inom kravhantering från meddlemsländerna arbetar i denna grupp. Huvudsakliga målsättningen är att med hjälp av sin geografiska spridning och erfarna experter som arbetar aktivt inom branschen kunna arbeta fram ett globalt och standardiserad organisation med gemensamma processer och modeller som skall effektivisera kunders organisationer. På detta sätt vill styrelsen skapa en internationell standard som kan ses som ett gemensamt språk inom området för kravhantering.

IQBBA - Business Analyst

Vikten av att framgångsrikt kunna genomföra förstudier och utredningar kring verksamhetens behov och krav har gjort att betydelsen av rollen som Business Analyst vuxit fort de senaste åren.
En Business Analyst (BA) ansvarar för att identifiera intressenternas verksamhetsbehov och för att bestämma lösningar på verksamhetsrelaterade problem i syfte att införa förändringar som ökar värdet för verksamheten.
En Business Analyst behöver snabbt kunna sätta sig in i kundens verksamhet, struktur och kultur för att sedan analysera utvecklingsbehovet. Det gäller att tänka brett, långsiktigt och att se helheten. 
En Business Analyst skapar en brygga mellan verksamheten och lösningsteamet.
I ”Business Analysis Body of Knowledge (BABOK Guide)” kallar man Business Analyst för någon som hjälper organisationen under förändringsresan.
 
IQBBA certifieringsexaminering är nu tillgänglig via SQEB. Kontakta oss för att lämna ditt intresse för examinering och certifiering genom att fylla i intresseanmälan under fliken "Öppna tentor".


 

A4Q - Alliance for Qualification (AI)

Alliance 4 Qualification har som uppdrag att skapa globalt ledande innehåll och certifieringssystem i en oberoende miljö. Det grundades av olika organisationer med syftet att arbeta oberoende från en specifik provleverantör eller en specifik utbildningsleverantör med ett långsiktigt fokus på livslångt lärande. A4Q är en ny oberoende plats för att stärka kvaliteten inom utbildning och certifiering.