Dokument

Kursplan/Syllabus

Ordlista/Glossary/Övningstentor

Syftet med Ordlistan och Glossary är att få en gemensam standard för termer och uttryck inom IREB.
https://www.ireb.org/en/downloads/