Anmälan/Application till Foundation Level inom IREB & IQBBA

Examen anordnad av SQEB - Exam organized by SQEB

This form is used for application in both Swedish and English.
Nedanstående formulär används för anmälan till följande IREB-examineringar arrangerade och genomförda av SQEB
- Foundation Level på svenska eller engelska
- Foundation Level in swedish or english

Nedanstående formulär används även för anmälan till följande IQBBA-examinering arrangerad och genomförda av SQEB
- Foundation Level på engelska

SQEB:s Öppna tentor börjar i nuläget på orterna Stockholm (Kista) och Göteborg. Anmälan görs nedan. 
SQEB förbehåller sig rätten att ställa in examineringen vid för få deltagare. Återbetalning sker då av redan inbetald avgift.

OBS. Dessa tentor är öppna och inte kopplade till kurser. För andra öppna examineringar eller examineringar kopplade till kurser se Examineringar
Läs mer om Registrering, anmälan, betalning - hur går det till?.

SQEB open exams are today given in Stockholm (Kista) and Göteborg. Application will be done below. 
SQEB reserves the right to cancel an exam in case of too few applicants.The fee will in that case be repaid.

ANMÄLAN / APPLICATION

Anmälan till öppna SQEB-tentor i Stockholm (Kista) och Göteborg (Lilla Bommen)

Avgiften är:
IREB FL: 3000 SEK plus moms (Totalt 3750 SEK)
IREB RE@Agile Primer: 3000 SEK plus moms (Totalt 3750 SEK)
IQBBA: 2700 SEK plus moms (Totalt 3375 SEK)

Betalning görs med kreditkort, internetbank eller faktura (Payson checkout) i förväg. Tentavakten kan inte ta emot betalnig.
Betalar du med kreditkort var beredd på verifiera med Verified by Visa eller Master Card Secure Code, alternativ Bank-ID eller bank-dosa.
OBS! Avgiften måste betalas in för att SQEB ska kunna garantera en plats för tentaskrivning av det valda datum senast 2 veckor innan tentatillfället.

*) Sker avbokning två veckor eller mer före tentan betalas hela avgiften tillbaka. Sker avbokning mindre än två veckor före tentan Återbetalas avgiften minus 600:-. Sker ombokning mer än två veckor före tentan kan det göras utan kostnad. Ombokning senare än två veckor före tentan kan inte göras utan endast avbokning.

The fee is:
IREB FL 3000 SEK plus moms (VAT) (Totally 3750 SEK).
IREB RE@Agile Primer: 3000 SEK plus moms (VAT) (Totaly 3750 SEK)
IQBBA: 2700 SEK plus moms (VAT) (Totally 3375 SEK)

You have to pay in advance with credit card, internet bank or invoice (Payson checkout). The invigilator has no possibilities to receive payment.
NOTE! The fee must be paid in order for SQEB to guarantee a place for the examination of the chosen date and no later than 2 weeks before the examination session.

*) If you cancel your application two weeks or more before the exam, the whole fee will be repaid. If you cancel two weeks or less before the exam the fee will be repaid except 600:-. Re-scheduling your application two weeks or more before the exam can be done without any cost. You cannot re-schedule less than two weeks before the exam, only cancel

Är ni en grupp som vill anmäla fler samtidigt, ta gärna kontakt med SQEB, info@sqeb.se

Online Examinering / Online examination

Här kommer information samt regler om vad som gäller vid online examination.

Here will be information and rules about online exams. 

Intresseanmälan