Anmälan/Application till Foundation Level inom IREB & IQBBA

Examen anordnad av SQEB - Exam organized by SQEB

This form is used for application in both Swedish and English.
Nedanstående formulär används för anmälan till följande IREB-examineringar arrangerade och genomförda av SQEB
- Foundation Level på svenska eller engelska
- Foundation Level in swedish or english

Nedanstående formulär används även för anmälan till följande IQBBA-examinering arrangerad och genomförda av SQEB
- Foundation Level på engelska

SQEB:s Öppna tentor börjar i nuläget på orterna Stockholm (Kista) och Göteborg. Anmälan görs nedan. 
SQEB förbehåller sig rätten att ställa in examineringen vid för få deltagare. Återbetalning sker då av redan inbetald avgift.

OBS. Dessa tentor är öppna och inte kopplade till kurser. För andra öppna examineringar eller examineringar kopplade till kurser se Examineringar
Läs mer om Registrering, anmälan, betalning - hur går det till?.

SQEB open exams are today given in Stockholm (Kista) and Göteborg. Application will be done below. 
SQEB reserves the right to cancel an exam in case of too few applicants.The fee will in that case be repaid.

Anmälan / Application

Anmälan till öppna SQEB-tentor i Stockholm (Kista) och Göteborg (Lilla Bommen)

Medans det finns 2 versioner på svenska så är det viktigt att Ni anger om Ni skall skriva på version 2.2 eller 3.0.

Avgiften är:
IREB FL: 3000 SEK plus moms (Totalt 3750 SEK)
IREB RE@Agile Primer: 3000 SEK plus moms (Totalt 3750 SEK)
IQBBA: 2700 SEK plus moms (Totalt 3375 SEK)

Betalning görs med kreditkort, internetbank eller faktura (Payson checkout) i förväg. Tentavakten kan inte ta emot betalnig.
Betalar du med kreditkort var beredd på verifiera med Verified by Visa eller Master Card Secure Code, alternativ Bank-ID eller bank-dosa.
OBS! Avgiften måste betalas in för att SQEB ska kunna garantera en plats för tentaskrivning av det valda datum senast 2 veckor innan tentatillfället.

*) Sker avbokning två veckor eller mer före tentan betalas hela avgiften tillbaka. Sker avbokning mindre än två veckor före tentan återbetalas avgiften minus 600:-. Sker ombokning mer än två veckor före tentan kan det göras utan kostnad. Ombokning senare än två veckor före tentan kan inte göras utan endast avbokning.

The fee is:
IREB FL 3000 SEK plus moms (VAT) (Totally 3750 SEK).
IREB RE@Agile Primer: 3000 SEK plus moms (VAT) (Totaly 3750 SEK)
IQBBA: 2700 SEK plus moms (VAT) (Totally 3375 SEK)

You have to pay in advance with credit card, internet bank or invoice (Payson checkout). The invigilator has no possibilities to receive payment.
NOTE! The fee must be paid in order for SQEB to guarantee a place for the examination of the chosen date and no later than 2 weeks before the examination session.

*) If you cancel your application two weeks or more before the exam, the whole fee will be repaid. If you cancel two weeks or less before the exam the fee will be repaid except 600:-. Re-scheduling your application two weeks or more before the exam can be done without any cost. You cannot re-schedule less than two weeks before the exam, only cancel

Är ni en grupp som vill anmäla fler samtidigt, ta gärna kontakt med SQEB, info@sqeb.se
 

Online Examinering / Online examination

Nu är det möjligt att beställa online examen via SQEB:s formulär längre ned på denna sida. De planerade datum som erbjuds finns nedan under "Intresseanmälan". Dessa datum kommer att vara öppna ca: 2-4 veckor innan de stängs ungefär 1 vecka innan det planerade datumet eller när samtliga platser är fulla. Tentorna sker under eftermiddagen.

Vad som i grunden behövs är:

  • Dator (laptop eller desktop) utrustad med webkamera, mikrofon samt högtalare. (Använd Ej Headset)
  • Google Chrome webbläsare installerad så du kan lägga till tillägget som krävs för skärmdelning.
  • Stabil fast internet uppkoppling på minst 1Mb hastighet uppströms. Mobil internet koppling fungerar INTE.
  • Var noga med att använda exakt samma rum, internet uppkoppling och datorutrustning som systemtestet har utförts på vid tentamen.

Efter att man anmält sig samt betalat så får Ni en bekräftelse mail från SQEB innehållandes datum, klockslag och manualen för online tentan levererad från vår samarbetspartner med instruktioner.
 

It is now possible to order an online exam via SQEB's form further down on this page. The dates planned can be found below under "Intresseanmälan". These dates will be open about 2-4 weeks before closing about 1 week before the scheduled date or when all seats are full.
The exams take place in the afternoon.

What is basically needed is:

  • Computer (Laptop or Desktop) equipped with webcam, microphone and speakers. (Do NOT use Headset)
  • Google Chrome browser installed so you can add the extension needed for screen sharing.
  • Stable fixed internet connection with at least 1Mb speed upload. Mobile internet connection does NOT work.
  • Be sure to use the exact same room, internet connection and computerequipment that the system test was performed on during the exam.
After you have registered and paid, you will receive a confirmation email from SQEB containing the manual for the online exam delivered from our partner with instructions.

Intresseanmälan