SQEB - verkar för svensk kravhantering

SQEB bildades 2011 och är en oberoende organisation.

​I samarbete med GASQ, Global Association for Software Quality och IREB verkar SQEB för en svensk standard inom kravhantering och för att certifiera kravhanterare enligt den internationella normen fastställd av IREBB.

Varför välja IREB via SQEB?

  • Som en internationell organisation består IREB av erfarna experter från 36 olika länder.
  • IREB samarbetar med olika nationella organisationer (t.ex. SQEB i Sverige) i olika länder som arbetar och brinner för att hjälpa till i arbetet med standardiseringen.
  • IREB har anpassat sig till marknadens behov inom kravhantering.
  • IREB:s examineringar använder frågor baserade på ett internationellt definierat Multiple Choice-system. Detta passar oss i Sverige mycket bra då vi arbetar väldigt mycket internationellt och är lätt för oss att förstå.
  • IREB:s organisation drivs mer som en gemensam intresseorganisation med det gemensamma målet att kunna främja yrket och göra det mer känt och respekterat.
  • Medlemmarna i SQEB har mångårig erfarenhet av kursackrediteringar och examineringar samt hur det ska anpassas till den svenska kulturen, tänkandet och arbetssättet.
  • IREB med sina medlemsorganisationer arbetar ständigt med att vidareutveckla Syllabus för de olika nivåer inom kravhantering som t.ex. Foundation level, Agile och även Advanced level.

Kurshållare

Nivå: IREB Foundation level

  • Svenska: Konsultbolag1
  • Engelska: CAG

IREB - en internationell organisation

IREB grundades 2006. Olika internationella experter inom kravhantering från meddlemsländerna arbetar i denna grupp. Huvudsakliga målsättningen är att med hjälp av sin geografiska spridning och erfarna experter som arbetar aktivt inom branschen kunna arbeta fram ett globalt och standardiserad organisation med gemensamma processer och modeller som skall effektivisera kunders organisationer. På detta sätt vill styrelsen skapa en internationell standard som kan ses som ett gemensamt språk inom området för kravhantering.

Ackreditering och Certifiering

Den viktigaste orsaken till utvecklingen av en ny standard för kravhantering var att programvaran blev allt mer komplex. Därför beslutade IREB för att skapa en enhetlig internationell standard för kravhantering.
 

Denna standard skapades i ett samarbete med flera internationella experter. Innehållet kan betraktas som en internationell standard. Kursplanen är utformad för internationell undervisning och certifiering på en gemensam global nivå. 

Nedladdnigsbara dokument

Här finns bland annat kursplanen, exempeltentor och ordlista: