Avslut för version 2.2 på svenska för IREB!

Syllabus för IREB Foundation Level på svenska har nu funnits sedan 1 juli 2021. Detta innebär att man kan välja på 2 versioner  när man skriver tentan på svenska under hösten 2021 och de är 2.2 & 3.0.
Från och med 1 januari 2022 tas tentaversionen 2.2 på svenska bort och man kan enbart genomföra IREB Foundation Level certifierings tenta på version 3.0.

Nyhetsarkiv

Länkar

Senaste nyheter