Certifiering i Agile Practitioner finns nu tillgängligt!

Certifiering inom Agile Practitioner finns nu tillgängligt på engelska. Beställningar kan göras i dagsläget via NFI.

Nyhetsarkiv

Länkar

Senaste nyheter