Dokument

Kursplan

Som grund och vägledning för ackreditering finns det en kursplan som beskriver vad som ska täckas i kursen tillsammans med riktlinjer om hur mycket tid respektive avsnitt ska behandlas i kursen. Kursplanen kan också användas som vägledning för de som vill lära sig kravhantering på annat sätt.

Kursplaner grundnivå 

Kursplaner avancerad nivå

Ordlista/Glossary

Syftet med Ordlistan och Glossary är att få en gemensam standard för termer och uttryck inom REQB Requirements Engineering och Kravhantering. Den engelska Glossary är referensen och den svenska ordlistan tar upp motsvarande uttryck på svenska.

Övningstentor

Foundation Level, Svenska

Foundation Level, Engelska