Ackreditering av kurshållare

SQEB kan ackreditera kurshållare med svenskt eller engelskt material och terminologi. Vill du eller ditt företag ackreditera er så ta kontakt med oss via info@sqeb.se

En SQEB-ackrediterad kurshållare är någon som har omfattande kunskap och erfarenhet inom kravhållning och som kan ge ytterligare insikter i terminologin och kursplanernas innehåll för att göra det lättare att uppnå IREB-certifiering.

Av SQEB ackrediterade kurshållareNivå: IREB Foundation level
Svenska: Konsultbolag1
Svenska: KravXperts
Engelska: CAG